Tréninky

Šerm rapírem trénujeme v Praze dvakrát týdně:

  • každé úterý na ZŠ Jeseniově (zastávka Biskupcova, zadní vstup přes bránu) od 19:00-20:30
  • každý pátek na ZŠ Grafické od 18:00 – 20:00 hodin

V případě zájmu nás kontaktujte na fb nebo na rapirpraha@seznam.cz.

Ceník:

Cena za dva tréninky týdně při platbě za celý rok je 8000Kč, 4500Kč při platbách po půl roce.

Cena za jeden trénink týdně při platbě za celý rok je 6000Kč, 3500Kč při platbách po půl roce.

Protože chápeme, že jedna hodina nemusí stačit k rozhodnutí jestli vám styl tréninku bude vyhovovat, tak je možné se přijít podívat na několik hodin, a zaplatit až v případě zájmu o dlouhodobější účast.

K šermu rapírem se dá s určitým zjednodušením přistupovat ve škále ohraničené dvěma krajními polohami a to buď jako k šermu historickému, tedy snaze co nejpřesněji interpretovat a provádět techniky tak, jak by je prováděl šermíř v 16. století, případně jako k šermu s historickou zbraní, tedy jako snahu aplikovat co nejefektivnější techniky, které vedou k vítězství v turnaji (kdy v případě šermu s rapírem bude většina těchto technik z repertoáru sportovního šermu).

Sami preferujeme tzv. praktickou metodu. Dle našeho názoru jednoduše nelze šermovat způsobem jako v dané historické době, neboť kontext již není reprodukovatelný. Zároveň ovšem nejsou naše tréninky zaměřeny jen na přípravu na turnaje, neboť proto nejlépe právě poslouží hodiny sportovního šermu. Snažíme se o šerm s vědomím, že proti sobě nestojí dva šlechtici v kloboucích s perem a jezdeckými botami, ale dva parťáci s teniskami, sportovním oblečením a hlavou chráněnou maskou. Učit se šerm s předstíráním, že nenosíme ochranné prvky může podle našeho názoru vést ke špatnému šermu a v kontextu dnešní doby je nerealistické. Koneckonců, i přes zbraň, kterou jsme si vybrali, jsme moderní šermíři a nemá smysl se chovat jinak.

Vycházíme z maxim, že uhelným kamenem šermíře je praxe. Teoretické studium sice hraje významnou roli, ale bez procvičování hrozí “přeinterpretování” konkrétních historických prací. Zároveň věříme, že kvalitní šerm není vázán na typ soupeře či jiný kontext. Dobrý šermíř se musí umět adaptovat a zařadit do svého repertoáru prvky různých systémů i sportovního šermu.

Pro aktuální informace nás můžete kontaktovat na níže uvedených médiích nebo na emailové adrese: rapirpraha@seznam.cz