Salvator Fabris

Salvator Fabris (1544 – 1618) byl jedním z nejvýznamnějších autorů a učitelů italské tradice šermu rapírem, přičemž se řadí spíše k vrcholnému období tohoto stylu šermu a jeho dílo Lo Schermo, overo Scienza d’Arme (1606), je dle našeho skromného názoru jednou z nejpraktičtějších učebnic šermu italským rapírem. Sám Fabris strávil významnou dobu na dvoře arcibiskupa brémského Johana Fridricha v devadesátých letech šestnáctého století a později dánského krále, Kristiána IV, a svým dílem tedy významně ovlivnil i severoevropský kulturní okruh.

Jeho již citované dílo Lo Schermo, overo Scienza d’Arme, se skládá ze dvou knih, kdy v první Fabris nejprve vysvětluje a později na mnoha ilustracích ukazuje základní principy jeho systému v kontextu mensury, tempa a biomechaniky. V druhé knize poté představuje jedinečný takticko – psychologický přístup k šermu, zdůrazňující získání, udržení a využití iniciativy. 

Sami jsme na jeho práci již mnohokrát ocenili výbornou srozumitelnost a literární kvalitu jeho díla, které je, na rozdíl od mnoha jiných publikacích z této doby, poměrně srozumitelné a strukturované způsobem, který snadno překonává bariéru rozdílného jazyka a myšlení, kdy mezi čtenářem a autorem je již přes čtyři sta let odstup. Právě proto bychom studium Salvatora Fabrise, zejména jeho popisu obecných principů šermu, doporučili každému zájemci či zájemkyni o studium šermu rapírem.

V českém a slovenském prostředí se studiu Fabrisove věnují především Martin Fabián v Bratislavě, Petr Pistulka v Českých Budějovicích a Vít Hrachový, autor českého překladu Fabrisova díla (volně přístupného na stránkách Vítovy školy).